Zpracování osobních údajů

Podmínky pro zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Jakub Drobník, IČO 88527115 se sídlem Boženy Němcové 60, Jablonec nad Nisou, 466 04 (dále jen „Správce“);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: [email protected];
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl uživatel a které správce získal na základě objednávku nebo registrace na portálu realitni-pes.cz.;
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje uživatele nezbytné pro plnění služeb portálu realitni-pes.cz.;
 3. Správce zpracovává osobní údaje za zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

3. Účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje uživatele z následujících důvodů:
  1. Za účelem registrace na webové stránce realinti-pes.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
  2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky uživatele (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
  3. a účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a Správcem;
 2. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

4. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje uživatele, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a uživatelem.
 2. Subdodavateli správce jsou:
  1. Google Cloud Ireland (cloudové služby);
  2. MongoDB Limited Ireland (databázové služby);
  3. Stripe Technology Europe (platební služby);
  4. Google Analytics (analýza webových stránek);

6. Práva uživatele

 1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má uživatel právo:
  1. Na přístup ke svým osobním údajům;
  2. Na opravu osobních údajů;
  3. Na vymazání osobních údajů;
  4. Vznést námitku proti zpracování;
  5. Na přenositelnost údajů;
  6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: [email protected];
  7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů uživatele;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

8. Soubory Cookies

 1. Pro správné fungování portálu je nezbytné využívání souborů cookies. Při provozování portálu používáme pouze vlastní cookies nezbytné k Vašemu přihlášení do portálů a cookies důvěryhodných třetích stran.
 2. Povolení, zakázání a konkrétní podmínky používání cookies ovlivňujete Vy, prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče.
 3. Pokud si nepřejete, aby portál při Vašem prohlížení pracoval s cookies, můžete ukládání souborů cookie zakázat v nastavení svého webového prohlížeče.
 4. Upozorňujeme, že v takovém případě nemusí portál fungovat správně a poskytovat komfort, na který jste zvyklí.
 5. Využívání cookies pro zvýšení uživatelského komfortu (např. personalizace reklam) je podmíněno příslušným nastavením Vašeho webového prohlížeče a můžete je kdykoli zakázat.
 6. Bližší informace naleznete na adresách Jak Google využívá soubory cookie a Zásady ochrany soukromí Google.
 7. Portál využívá služeb Google Analytics a Google AdSense v souladu s podmínkami zveřejněnými na adrese Google Privacy & Terms.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce [email protected] potvrzuje uživatel, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 2. S těmito pravidly souhlasí uživatel zaškrtnutím políčka v objednávce;
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.